SI  DE              031 679 115 

Lesena klop v predsobi